Friends with benefits, hoe vrijblijvend is het?

Justin & Mila

In de film Friends with benefits zijn de hoofdpersonages, gespeeld door Justin Timberlake en Mila Kunis, hippe twintigers. Volgens recent KUL-onderzoek blijkt dit overeen te komen met de werkelijkheid: van zo’n 2000 geïnterviewden tussen 18 en 29 jaar zei 1 op de 2 een friends with benefits-relatie te hebben gehad. Toch voelt niet alleen  die leeftijdsgroep zich aangetrokken tot een casual relatie. Voor andere leeftijdsgroepen zijn er voorlopig geen cijfers, maar volgens Rika Ponnet zijn er ook behoorlijk wat dertigers en veertigers actief als friends with benefits. Zij heeft de indruk dat dat soort relaties juist meer voorkomen naarmate de leeftijd vordert. ‘Mensen hebben dan bijvoorbeeld al kinderen of leiden een drukbezet leven en hebben soms de ruimte en energie niet om een volwaardige verbintenis aan te gaan. Of ze hebben, zoals gezegd, al de nodige relationele watertjes doorkomen en zijn er emotioneel niet klaar voor.’

Zowel mannen als vrouwen kiezen voor friends with benefits, maar wel liggen hun motieven soms anders. Rika Ponnet: ‘Ik zie vaak dat een relatie zo begonnen is doordat een van de twee partijen, meestal de man, niet bereid was om er volledig voor te gaan. De andere aanvaardt dat dan in de hoop dat het gaandeweg toch meer wordt. Dat wordt vaak erg pijnlijk, want de ene zit er wel met zijn hart in en de andere niet of veel minder. Meestal wordt de eerste partner dan zo ongelukkig dat die er zelf een punt achter zet. Of de ene gaat zich zo claimend en verstikkend gedragen dat de andere het beëindigt. Daarom: als je instemt met deze “relatievorm”, kan het maar beter een oprechte en bewuste keuze zijn, en moet je goed beseffen dat het hoogstwaarschijnlijk geen toekomstperspectief biedt.’

Gevaar: emoties

Als je bewust kiest voor een ‘vrienden met voordelen’-constructie is het zaak om de mogelijke valstrikken goed te kennen. Naast uiteenlopende motieven, zijn er nog een paar andere. Rika Ponnet benadrukt dat mensen vaak de verbinding onderschatten die regelmatige seks oplevert. ‘Omdat je de knop gemakkelijk aan kan zetten, denken veel mensen dat ze hem even eenvoudig weer uit kunnen zetten. Sommigen zijn daar inderdaad toe in staat, maar de meerderheid kan dat niet. Bij lichamelijk contact maakt je brein oxytocine oftewel bindingshormoon aan, waardoor hechting ontstaat. Dat geldt voor mannen én vrouwen. En in tegenstelling tot wat mensen soms denken, kan je dat niet controleren. Op het moment dat je beseft dat je gekwetst kan worden, zit je er emotioneel al te diep in. Als zo’n casual relatie dan verbroken wordt, leidt het vaak tot verrassend veel verdriet.’