WEB_Bezielingsspel

Uitgetest: het Bezielingsspel

‘Op een bepaald moment wordt het spel confronterend. Je legt de stokken die je jezelf in de wielen steekt, met zoveel woorden op tafel’

Verlangen, kracht en weerstand

Met die achtergrond hoeft het niet te verwonderen dat Eliane viel voor het Bezielingsspel. ‘Het spel brengt je weer in contact met wie je eigenlijk bent. We formuleren een thema dat erg bij je speelt in een positieve open vraag en verkennen die in het spel aan de hand van de vier elementen (water, vuur, lucht, aarde) en 88 levenskwaliteiten. Waar zit het vuur, de passie? Lucht geeft overzicht en mentale versterking. Water staat voor dingen aan het stromen krijgen, via communicatie en samenwerking. Het laatste is aarde: welke basis heb je nodig, hoe kan je het vormgeven?

De vier elementen komen in verschillende rondes terug. We verkennen waar je naartoe wil, waar het verlangen zit. Want, zo formuleert Hoogendijk het mooi: “Waar verlangen zit, zit ook kracht.” Maar het spel verkent evenzeer weerstand: waar je wordt tegengehouden en hoe je die hindernissen kan transformeren naar kracht. Het spel is een stukje cognitief maar wordt vooral intuïtief gespeeld. Er zitten acceptatierondes in die enerzijds je negatieve overtuigingen blootleggen, de dingen waar je tegenaan loopt. Anderzijds word je herinnerd aan de positieve levens- en zielskwaliteiten die je vergeten bent: “O ja, dat leeft inderdaad ook in mij”’

Zekerder worden in mijn job

Op dat punt pik ik in op Elianes verhaal. Ze gaat er terecht van uit dat schrijven mijn bron is, dat het me energie en levensvreugde geeft. Maar ik heb er lang over gedaan om dit te ontdekken. Pas vijf jaar geleden, na een grillig parcours vol zijwegen en obstakels, durfde ik het aan te schrijven. Het is nog steeds een hobbelig pad. Als vangnet voor mezelf combineer ik freelance schrijfopdrachten met deeltijdse jobs in loondienst en twee jaar geleden voltrok zich daar een klein drama: ik werd ontslagen. Het kwam erg snel en onverwacht. In het afsluitend gesprek werd ik naar mijn gevoelen eerder aangesproken op mijn persoon dan op mijn werk. Ik moest methodischer zijn, ik was erg weerbarstig en nog wat dingen. Ik kwam het nooit te boven. Niet echt.

Eliane luistert aandachtig. In een loopbaanbegeleidingstraject zou ze naast het bezielingsspel ook een beroep doen op de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), een systematiek om de verschillen in persoonlijkheid van mensen te classificeren. Dat ik een ENFP ben, vermoedt ze: extrovert, dingen aanvoelen, beslissingen nemen vanuit mijn buikgevoel en grote nood aan afwisseling. ‘Dat is een sterkte, maar niet altijd wat een doorsnee werkgever nodig heeft. Meestal willen die mensen die praktisch en to the pointdingen uitvoeren. In een loopbaanbegeleiding zouden we kijken hoe je met die kenmerken je job kan ‘craften’, waar je best past. Maar heb ik het goed,’ oppert Eliane, ‘dat we jouw vraag concreet kunnen vertalen naar: “Hoe kan ik mij zekerder voelen in mijn job?” Raakt dat voor jou de essentie?’ Nou en of!

Elders op het web