Ludwig Cornil

EMDR-therapie: een doeltreffende en wetenschappelijk bewezen behandeling bij trauma en PTSS

Trauma, negatieve levenservaringen en posttraumatische stress-stoornissen kunnen een zeer zware impact hebben op het dagdagelijkse leven. EMDR-therapie is een wetenschappelijk erkende behandelwijze die slachtoffers helpt bij de verwerking van deze psychologische problematieken.

Wat is EMDR-therapie?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, een therapie waarbij men onverwerkte trauma’s activeert en de verwerking ervan begeleidt door bilaterale stimulatie. Grondlegster van deze therapie is de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro, die merkte dat ze de stress die ze ondervond ten gevolge van negatieve gedachten kon verminderen door haar ogen snel te bewegen. Na experimentatie bij haar cliënten ontwikkelde ze de EMDR-methode. Als verklaring van haar methode gaat zij uit van een aangeboren systeem dat al onze belevenissen verwerkt. Als een ervaring te ingrijpend is, kan dit systeem het niet bolwerken en wordt de beleving met bijbehorende emotie ‘opzijgezet’. Via EMDR kan je – in de veilige omgeving van de therapieruimte – deze informatie opsporen en dit aangeboren verwerkingssysteem stimuleren. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat EMDR erg effectief is in het geval van PTSS, en een grotere werkzaamheid kan hebben dan de meeste andere therapieën of medicatie. Sinds 2013 erkent de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) EMDR dan ook als een volwaardige, wetenschappelijk onderbouwde behandeling van trauma en PTSS. Ook bij andere klachten waar onverwerkte herinneringen een rol spelen, kan EMDR succesvol worden toegepast.

Hoe verloopt de behandeling?

Tijdens een gesprek zoekt de therapeut samen met de cliënt naar het verband tussen de klacht en de onverwerkte herinnering. Daarna activeert hij de onverwerkte emotie die bij de herinnering hoort en begeleidt hij de verwerking door zijn vingers van links naar rechts te bewegen (bilaterale stimulatie). Soms worden ook links-rechts geluiden via een koptelefoon toegepast of links-rechts aanrakingen op de knieën (‘tappen’). Wanneer bij de cliënt positieve gedachten opkomen, versterkt de therapeut die, waarbij hij steeds de lichamelijke reactie van de cliënt opvolgt.

Voor wie is EMDR bestemd?

EMDR is een therapie die mensen helpt negatieve levenservaringen tot werkelijk traumatische gebeurtenissen te verwerken, gaande van een ongeval tot aanranding, aanslag, mishandeling, misbruik … Het gaat om alle belevenissen die dermate ingrijpend waren dat het brein deze niet kon verwerken. Ook oude trauma’s die jaren geleden ontstonden kunnen via dit soort therapie behandeld worden.

EMDR-expert Ludwig Cornil

Ludwig Cornil is een klinisch psycholoog en psychotraumatoloog, gespecialiseerd in EMDR. In 1997 leerde hij deze methode van grondlegster Francine Shapiro. Geïntrigeerd door de snelle en positieve resultaten van EMDR-therapie, verdiepte hij zich verder in deze werkwijze. Na het volgen van een opleiding Psychotraumatologie in het buitenland, richtte hij samen met enkele collega-psychologen in 2001 EMDR-België vzw op. In 2003 werd Ludwig door EMDR-Europa erkend als EMDR-trainer en begon hij met het opleiden van EMDR-practitioners. Vervolgens creëerde hij het vormingscentrum Integrativa, waar hij EMDR-opleidingen aanbiedt voor gezondheidsprofessionals. In 2018 richtte Ludwig ook het Traumacentrum Léonce Roels op in Zottegem, een referentiecentrum voor de behandeling van psychotrauma. Volwassenen, adolescenten en kinderen kunnen er terecht voor individuele therapie, relatietherapie of gezinstherapie met een focus op het verwerken van traumatische en negatieve levenservaringen.

Voor meer informatie kan je terecht op:

www.integrativa.be
www.centrumpsychotrauma.be
www.emdr-belgium.be

Dit artikel kwam tot stand in nauwe samenwerking met Ludwig Cornil.