WEB_FOCUS-BioTechdag

Hoe beïnvloedt biotechnologie jouw leven?

‘Je DNA, stress, voeding, … het kan allemaal mee bepalen hoe jij op een bepaald medicijn reageert’

Om in de kijker te zetten dat Vlaanderen een van de koplopers is op het vlak van biotechnologie en iedereen in zijn dagelijkse leven beïnvloed wordt door de ontwikkelingen in dat domein, wordt nu voor de zevende keer de (gratis) VIB-Biotechdag georganiseerd.

Roosmarijn Vandenbroucke, professor aan de Universiteit Gent en groepsleider aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, is een van de tientallen wetenschappers die je op die dag op een toegankelijke manier laat kennismaken met haar onderzoek.

Het thema van dit jaar is Geneeskunde op maat. Waarom precies?

Roosmarijn Vandenbroucke: ‘We kozen dit thema omdat we steeds meer evolueren naar gepersonaliseerde geneesmiddelen, én omdat Vlaanderen zeer sterk is in dat domein. We willen laten zien wat de impact van biotechnologie kan zijn op ieders dagelijkse leven, nu en in de toekomst.

Vroeger werden behandelingen algemeen op patiënten toegepast zonder rekening te houden met persoonlijke factoren, maar nu zien we steeds beter wat er allemaal een rol kan spelen in hoe iemand op een bepaald medicijn reageert. Bijvoorbeeld genetische factoren, maar ook allerlei omgevingsfactoren, zoals voeding, stress, de lucht die je inademt, …

Wijzelf werken bijvoorbeeld aan stoelgangtransplantaties bij mensen met de ziekte van Parkinson. Bij mensen die aan dit soort neurologische aandoeningen lijden, merken we namelijk vaker een slechte darmbacteriesamenstelling. We merken ook dat ze, nog voor ze motorische problemen ontwikkelen, vaak al niet-motorische problemen kennen, zoals constipatie. Over dit onderzoek houd ik, samen met professor Jeroen Raes, een babbel op de Biotechdag.’

Wat mogen we precies verstaan onder biotechnologie?

RV: ‘Biotechnologie is een samenspel van chemie, biologie en technologie. Afhankelijk van het topic waarin je research doet, leg je meer nadruk op het ene of het andere domein. Samengevat kan je stellen dat moderne biotechnologie altijd gerelateerd is aan een of andere wijziging of gebruik van DNA in het kader van verdere medische toepassingen. Een eenvoudig voorbeeld: bepaalde bacteriën maken van nature een bepaald eiwit aan dat wij nodig hebben. Door iets aan hun DNA te veranderen gaan zij die eiwitten intensiever aanmaken en kunnen we ze dus als fabriekjes voor die eiwitten gaan gebruiken.’

De Biotechdag is een dag voor jong en oud?

RV: ‘Absoluut. Er zijn lezingen, interactieve standjes, rondleidingen waarbij je ziet hoe het er in een labo aan toegaat, meet & greets voor studenten … Ook voor kinderen zijn er speciale lezingen en workshops waarin ze in kleine groepjes experimenten kunnen doen – mijn eigen kinderen vonden dat vorig jaar alvast heel fascinerend. Het aanbod is heel divers en interactief. En je hoeft geen voorkennis te hebben om er heel wat van te kunnen opsteken.’

VIB Biotechdag ‘Geneeskunde op maat’, 21 oktober, van 12.30 tot 17.30 uur, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, Wilrijk/Antwerpen (gratis). Meer info: www.biotechdag.be

Tekst: Anne Wislez – Beeld: Shutterstock

 

Elders op het web