Helpen lustpillen bij vrouwen die geen zin hebben?

Voorlopig is dat een theoretische vraag. De farmaceutische industrie heeft de afgelopen twintig jaar ijverig gezocht naar zo’n pil, zonder resultaat. In de media is veel te doen over twee nieuwe pillen in ontwikkeling, op basis van hormonen. De grootschalige klinische tests zijn daar pas begonnen. Op zijn best zal het nog een paar jaar duren voor ze echt op de markt komen.

Dat er een markt bestaat voor zo’n pil is zeker, al is die waarschijnlijk kleiner dan de meeste mensen denken. Uit het Sekspert-onderzoek blijkt dat ongeveer 15 % van de seksueel actieve vrouwen over een langere periode weinig tot geen verlangen ervaart. Ongeveer twee derde van die groep heeft daar ook last van. Uit onderzoek weten we dat heel wat factoren een stoorzender kunnen zijn.

In de eerste plaats moet je lichaam mee willen. Ouder worden helpt meestal niet, maar ook een hele resem ziektes kan roet in het eten strooien: depressie, diabetes, schildklierproblemen … net als bepaalde medicatie. Daarnaast heb je de psychologische en relationele dimensie. Wie overwegend negatieve ervaringen heeft met seks, of vindt dat seks vies, slecht of pijnlijk is, is natuurlijk minder gemotiveerd om zin te maken.

Partners moeten ook van zichzelf en van elkaar weten wat ze kunnen doen om zin en opwinding te creëren, en bereid zijn om daarin te investeren. Tevredenheid over de relatie (in bed en daarbuiten) speelt ook een grote rol. Verlangen naar iemand op wie je heel de tijd kwaad bent of die je angst inboezemt is vreselijk moeilijk. Een belangrijke vraag is ook: wat is de norm? De hoeveelheid zin in seks varieert doorheen je leven. Verschillen in zin tussen partners komen heel vaak voor, en duiden niet noodzakelijk op een probleem bij een van de twee.

Psychologies

En last but not least: er bestaat ook zoiets als aseksualiteit. Ongeveer één percent van de bevolking heeft gewoon geen zin in seks, nooit, in geen enkele relatie. In de praktijk zijn er dus een hele hoop dimensies naast de biologische, en de diagnose en behandeling moet daar rekening mee houden. Sommige mensen zijn bezorgd dat als er een pil op de markt komt zinproblemen bij vrouwen volledig “gemedicaliseerd” worden. Met als gevolg dat de psychologische en relationele kanten ondergesneeuwd raken. Die bezorgdheid is begrijpelijk maar we moeten er tegelijk op letten dat we het probleem niet volledig gaan “psychologiseren”.

Er bestaan wel degelijk vrouwen die een fijne relatie hebben, geen grote klachten over hun partner, open staan voor seks en er ook tijd voor vrijmaken … maar die toch merken dat ze over een langere periode geen verlangen of opwinding meer kunnen voelen. Ze lijden daaronder, omdat ze de intense seksuele ervaringen missen. Voor hen kan zo’n pil, als ze werkt, een meerwaarde hebben.’

Meer lezen
Reclaiming desire. Four keys to finding your lost libido,
Andrew Goldstein & Marianne Brandon (Rodale Press, 2009)