verbinden met kerst

Hoe ga je (beter) om met je familie?

Nele Eyckerman is docente en psychotherapeute en gastdocente aan The School of Life in Antwerpen. Ze geeft er onder andere een workshop ‘How to Survive … your Family’.

Tekst Anne Wislez – Foto Shutterstock

Waarom familie?

Nele Eyckerman: ‘Een familie is een mooie basis in je leven. Het zijn mensen die onvoorwaardelijk met je verbonden zijn en dat kan rust geven. Niet dat je het zonder een familie niet kan redden, maar ik merk toch dat de mensen die het niet hebben het missen, dat mensen die het hebben maar waar het niet goed functioneert eronder lijden, en dat de mensen waar het wel draait er beter van worden. Dat is een goede reden om af en toe aandacht te besteden aan familie en te kijken hoe je die band nog kan versterken. Een familie is een complex gegeven, er worden veel verschillende rollen in gespeeld. Eigenlijk is het een kleine maatschappij op zich en alles wat daarin speelt, beïnvloedt ons meer dan we soms beseffen. Tijdens de eindejaarsperiode gaat er in het bijzonder aandacht naar de familie omdat bij uitnodigingen voor de feesten onrechtstreeks gezien wordt welke prioriteit wie krijgt. Naar wie je ga toe en wie sla je over? Soms moet je voor jezelf durven kiezen, maar dat wordt in familiaal verband niet altijd geapprecieerd. Die periode kan dus best confronterend zijn.’

Hoe bevorder je de familiebanden?

Neem je familie af en toe onder de loep

Bekijk welke rol je erin speelt en of je die nog wel oké vindt. Een voorwaarde om familiebezoeken niet als een plicht te zien, is dat je er ook zelf iets aan hebt: je moet je goed voelen bij je familie, het gevoel hebben dat je er iets uit haalt, dat ze je steunen. Is dat nog zo?

Laat de feestavond niet aan het toeval over

Doe een kwis, haal oude foto’s van oma boven tafel, zing een lied, speel een spel, laat de kleinkinderen optreden … Zo leer je weer iets bij over elkaar en ben je achteraf oprecht blij elkaar nog eens gezien te hebben. Hou het ook niet bij obligate thema’s als: hoe is het met tante Annie? Of: zullen we kalkoen of paté eten dit jaar? Er komen in familieverband vaak stereotiepe, circulaire gesprekken terug. Het kan verfrissend zijn om andere ge-sprekken aan te gaan die gevoeliger, diepgaander of grappiger zijn dan wat je gewend bent.