optimistisch kind

Een optimistisch kind in 5 stappen

Liefde en discipline alleen zijn niet voldoende om een kind echt tot bloei te laten komen. Positief psycholoog Alain Braconnier vindt het een must kinderen te leren om optimistisch te zijn in onze onzekere maatschappij, waarin angst vaak de boventoon voert. Vijf manieren om het zaadje van levensvreugde en enthousiasme te planten in je kind.

Tekst Laurence Lemoine – Foto Shutterstock

Zie je het leven zelf niet altijd door een roze bril? Dat hoeft je niet te belemmeren om van je kind toch een optimist te maken

In zijn praktijk ziet Alain Braconnier almaar meer kinderen en jongeren die worstelen met een gevoel van machteloosheid. En almaar meer ouders die bezorgd zijn om de toekomst van hun kinderen, nu de wereld zoveel complexer is geworden dan toen ze zelf jong waren. ‘Volgens Françoise Dolto, een boegbeeld van de 20ste-eeuwse psychologie, was liefde het belangrijkste ingrediënt om een kind te laten floreren’, zegt Braconnier. ‘Toen de psychoanalytici opmerkten dat onbegrensde liefde soms meer kwaad dan goed deed, kwam de nadruk te liggen op structuur en autoriteit. En op dit moment ben ik ervan overtuigd dat noch liefde, noch discipline alleen genoeg is. In de soms naar negativiteit neigende samenleving van vandaag moeten we ook levensvreugde, enthousiasme en hoop voor de toekomst in onze kinderen aanwakkeren. En het gaat dan helemaal niet om het cultiveren van een K3-optimisme, of hen leren dat alles altijd goed komt. Het gaat erom dat je hen aanmoedigt om te putten uit hun eigen innerlijke kracht, dat je hen bewust maakt van hun potentieel, zodat ze op een open, bereidwillige en enthousiaste manier kunnen omgaan met de moeilijkheden die ze zullen tegenkomen. Optimisme is volgens mij het startpunt om een gezond zelfvertrouwen aan te kweken.’

Zie je het leven zelf niet altijd door een roze bril en ben je eerder pessimistisch ingesteld? Dat hoeft je volgens Braconnier en zijn onderzoek van de positieve psychologie niet te belemmeren om van je kind toch een optimist te maken. Zolang je maar bereid bent om je kind te helpen bij het overwinnen van obstakels, en alert bent dat je eigen pessimisme je kind er niet van weerhoudt om dingen te proberen en te genieten van de vruchten van zijn inspanningen. Angstige, fragiele kinderen zijn volgens Braconnier enorm gebaat bij de volgende vijf manieren om optimistischer in het leven te staan. Ze lijken bedrieglijk simpel, maar volgens de psychoanalyticus ‘vereisen ze oefening en volharding’. ‘Maar ze kunnen het leven van een kind helemaal ombuigen en weer een lach op zijn gezicht toveren. Ze kunnen de pijn uit het verleden doen vergeten en angst voor de toekomst wegnemen.’