Zijn je kinderen future-proof ?

Kinderen moeten zien te functioneren in een almaar complexer wordende wereld. Belangrijk dus dat ze op school en thuis klaargestoomd worden om future-proof te zijn. Welke vaardigheden moeten ze daarvoor ontwikkelen? En hoe kan je daar als ouder een handje bij helpen?

Tekst Hade Wouters – Foto Shutterstock

Toen mijn kinderen in het secundair onderwijs terechtkwamen, stond ik versteld’, vertelt Mette. Mette is moeder van twee pubers, een zoon en een dochter. ‘Het lager onderwijs bereidde hen voor op het leven in een almaar complexer wordende samenleving. Ze leerden samenwerken met speciaal daarvoor ontworpen werkvormen, er werd gedifferentieerd zodat ieder kind op zijn niveau een aanbod kreeg en de motivatie hoog bleef, en ze leerden zelf hun lessen plannen doordat ze aan het begin van de week een aantal taakjes kregen die ze op het eind van de week afgerond moesten hebben. De overgang naar het secundair onderwijs leek een stap achteruit. De school is hiërarchisch en de leraren focussen zich enkel op hun eigen vak. Tussen leerlingen wordt eerder competitie dan samenwerking aangemoedigd.’ Dat de samenleving sneller evolueert dan ooit tevoren lijdt geen twijfel, maar jammer genoeg volgt het onderwijs niet altijd op hetzelfde tempo. Het zou nochtans mooi zijn als scholen net het voortouw zouden nemen. Daarvoor is het belangrijk om een beeld van de toekomst te vormen en te bedenken wat voor vaardigheden jongeren vandaag moeten ontwikkelen om in die wereld van morgen te kunnen functioneren.