Hoeveel ratio zit er in de liefde?

‘Rationaliseren ontstaat als mensen angstig worden en daarom meer op hun ratio gaan vertrouwen. Dat is vaak destructief voor een relatie. Je duwt bepaalde gevoelens weg, gaat erboven staan en louter vanuit je hoofd de dingen benaderen terwijl je je gevoelens minimaliseert. Bij een ruzie stel je dan vaak meteen de hele relatie in vraag. Mentaliseren is een heel andere benadering: juist vanuit je bewustzijn ga je je gevoelens kaderen en er betekenis aan geven. Het vertrekt ook wel vanuit je hoofd maar er komt een veel breder bewustzijn en ook emotie bij kijken. Je durft af te dalen in jezelf, wat leidt tot een totaalervaring en een veilig gevoel. Niet iedereen kan dat. In therapie leren we mensen hoe je het aanpakt. Zo zullen ze zichzelf tot rust kunnen brengen, paniek vermijden en vooral zich een beeld blijven vormen van de verbondenheid met hun partner, ook al zit het er even bovenhands op.’