Nú begrijp ik je!

Een van de grootste kwelduivels in relaties is wel onbegrip. Onbegrip komt vaak voort uit een verschillend dominant basisinstinct, zegt psychologe Sandra De Clercq in haar nieuwe boek. Ben jij vooral zelfbehoudend, seksueel of sociaal gedreven? En hoe zit het met je partner? Een verhelderende kijk op misverstanden.

Begrijp me dan toch!, titelde Sandra De Clercq haar recent verschenen boek, waarin ze stelt dat er drie basisinstincten zijn vanwaaruit we in – intieme – relatie staan met de ander: zelfbehoudend, seksueel en sociaal. Die instincten hebben alle drie hun eigen focus, verlangens en angsten, hun eigen taal en hun eigen typische gedragspatronen. Een verschillend instinct tussen partners (of ouders en kinderen) leidt al snel tot onbegrip, conflict of andere verwachtingen en bijbehorende teleurstellingen.

Dat we verschillende persoonlijkheden hebben die we kunnen indelen in een typologie, is niet zo nieuw. Belangrijker is te beseffen dat we in ons gedrag gedreven worden door impulsen vanuit ons reptielenbrein, waar deze basisinstincten zetelen. Onze overlevingsstrategie in relaties wordt dus voor een groot deel onbewust aangestuurd. Van de drie aanwezige basisinstincten is er eentje dominant en dat laat zich gelden. Grofweg zou je kunnen zeggen: wie een zelfbehoudend instinct heeft, focust op het eigen lichaam. Veiligheid en bescherming zijn dan belangrijk, net als autonomie en controle. Voor een zelfbehoudend instinct is de beste overlevingsstrategie alleen te kunnen overleven. Het seksuele focust op de connectie of relatie met de ander: versmelten, aantrekkelijk zijn, intimiteit, chemie. De ander zal je zo beminnen dat hij/zij zijn/haar leven voor je zou geven. Het derde instinct is sociaal: de groep geeft veiligheid. Daar horen bij: sociale interacties, een rol of taak in een groep oppakken, het groepsgevoel stimuleren…

Lees verder in PSYCHOLOGIES, nu in de winkel …