12 maart. Psyche en gewicht

Overgewicht is wereldwijd een groot probleem. We eten lang niet alleen meer om in onze levensbehoeften te voorzien. Eten kan een uitlaatklep of een verslaving zijn, die door financiële problemen, depressie of burn-out getriggerd kan worden. Zowel biologische, psychologische als sociaal-culturele factoren beïnvloeden ons eetgedrag. Overgewicht is vaak een symptoom van een onbalans tussen deze factoren.

Tijdens deze tweedaagse specialisatie krijg je inzichten om samen met je cliënt (of zelf) te werken aan een gezonde relatie met eten. Dit gebeurt door middel van oefeningen, praktische modellen zoals het visgraatmodel, psycho-educatie en casussen. Deze workshop is dan ook bedoeld voor hulpverleners, of voor wie – om persoonlijke redenen – meer inzicht wil verkrijgen in de relatie tussen psyche en gewicht.

12 en 19-03, telkens van 10 tot 17 uur, Antwerpen, € 195, www.educatieve-academie.be

Tekst: Kristel Bruynseels – Beeld: Shutterstock