16 nov. Opvoeden zonder straffen of belonen

Wanneer kinderen zich niet gedragen zoals wij dat wensen, zijn we vaak geneigd hen te straffen in de hoop dat het ongewenste gedrag stopt. Als ze braaf zijn, krijgen ze een beloning. Het is echter zinvoller te gaan kijken waarom een kind op bepaalde momenten lastig of onaangepast gedrag vertoont. Als we de dieperliggende oorzaak kunnen achterhalen, is straffen (of belonen) vaak overbodig. Er wordt stilgestaan bij vier verschillende opvoedingsstijlen en de gevolgen daarvan op het kind en op de ouder-kindrelatie. Er worden ook andere ‘oplossingen’ dan straffen en belonen aangeboden.

16-11 van 10 tot 13 uur, Brasschaat, € 45 p.p. of € 75 per koppel, www.dewalnoot.be

Tekst: Kristel Bruynseels – Beeld: Shutterstock