4 generaties op de werkvloer, werkt het?

‘Jongeren staan doorgaans meer open voor digitalisering en ze zijn gewend aan learning by doing, ze pikken zaken snel op. Als ze voortdurend horen “we doen het al jaren zo” demotiveert dat enorm.’
Yvonne van Sark van YoungWorks

Competief versus coöperatief

And in came generation Y. Ook die maakten het generatie X niet makkelijk – en omgekeerd. ‘Ik ben van job veranderd omdat ik totaal niet om kon met de werkcultuur op mijn vorig werk’, vertelt Jeroen, 33 jaar. ‘Een vergadering heeft voor mij als doel een oplossing te vinden voor een probleem, maar mijn collega’s probeerden elkaar voortdurend de loef af te steken. Dat vertraagde de boel enorm. Alsof het niet om het project ging maar om hen.’ Een typische reactie van een millennial. Generatie Y zijn namelijk de kinderen van de babyboomers, en die hebben een tegengestelde beweging gemaakt ten opzichte van hun ouders. ‘Generatie Y is niet competitief, maar coöperatief’, merkt Konings op. ‘Ze erkennen hun eigen talent en dat van de anderen en proberen samen te werken om op het next level te komen.’ Dat een oudere collega vooral zijn eigen gewin lijkt na te streven, kan een millennial dan ook onbegrijpelijk lijken.

Ook gaan de millennials veel makkelijker om met technologie, wat bij hun oudere collega’s dan weer frustratie kan opwekken. Konings: ‘Tijdens hun formatieve jaren heeft generatie Y veel invloed gekend van social media, hoewel ze geen digital natives zijn: de opkomst van sociale media situeren we eerder rond 2004. Maar generatie Y is ook de generatie van de deeleconomie: ze delen auto’s, werkplekken en boormachines. Ze zijn post-materialistisch. Ze hebben een hang naar het authentieke en ambachtelijke: ze kopen vinylplaten, hebben moestuintjes en worden barista. Generatie Y combineert hiermee de kennis en de kunde van het digitale en de gevoeligheid van het analoge.’ Een hele kunde op zich, die hen ook op de werkvloer heel wendbaar en creatief maakt.

‘Jongeren van generatie Z zijn individueel, ze handelen zelfstandig. Ze zijn gewend dat algoritmen hun leven bepalen, baseren hun beslissingen op data en zijn nog sneller afgeleid dan de mensen van generatie Y.’ Herman Konings, futuroloog

Snel, verwend en ongedurig

En dat kan je al helemaal zeggen van de jonkies. De eerste telgen van Generatie Z (tussen 9 en 24 jaar) komen langzaam maar wel de markt ingekatapulteerd en die zijn nog meer futureproof dan hun voorgangers. Herman Konings: ‘Jongeren van generatie Z zijn meer individueel, ze handelen zelfstandig. Ze zijn gewend aan algoritmen die hun leven bepalen, baseren hun beslissingen op data en maken gebruik van tech-agents (die informatie voor hen filteren op hun maat, nvdr). Het is een visuele generatie, die communiceert in beelden. Kijk maar naar Instagram en YouTube.’ Die generatie moet je op de werkvloer bezig en alert kunnen houden. Ze zijn snel en ongedurig. Niet altijd simpel in een werkomgeving die vaak nog door babyboomers geleid wordt. Niet iedereen werkt bij Google of Ricardo Semler.

‘Ze zijn nog sneller afgeleid dan de mensen van generatie Y’, merkt Herman Konings op. ‘Als werknemer hebben ze ook het profiel van zelfbewuste, hogeropgeleiden. Vooral de vrouwen doen het opvallend goed: op jonge leeftijden starten ze een eigen onderneming of hebben ze al belangrijke functies. Het zijn probleemoplossende wetenschappers en techneuten, en tegelijkertijd ook nestklevers die het goed hebben in hotel mama.’ Als baas moet je dus vooral zien dat je de nieuwe garde tevreden kan houden. Voor een oudere collega die al jaren hard werkt om vooruit te kunnen komen, kan een jongere die swiftly als belofte wordt binnengehaald een doorn in het oog zijn.