4 generaties op de werkvloer, werkt het?

‘De babyboomers zijn nog met velen in het werkveld, zij gaan vandaag of in de loop van de komende tien jaar op pensioen. Toch zijn zij het die alsnog beslissingen nemen en de macht hebben. Dat kan vrij explosief worden.’ Herman Konings, futuroloog

Slim omgaan met diversiteit

Dat verschillende generaties laten samenwerken een doordachte aanpak nodig heeft, beaamt Saskia van Uffelen, zakenvrouw en al 25 jaar werkzaam in de ICT-wereld. Ze schreef dan ook een boek over het thema, Iedereen baas! en Durven voor morgen. ‘Als verantwoordelijke voor een team, moest ik een bedrijf laten groeien en daarvoor moesten er nieuwere technologieën geïmplementeerd worden en nieuwe mensen gerekruteerd’, vertelt ze. ‘Daarbij gingen een aantal dingen goed en een aantal dingen minder goed. Dat wekte mijn interesse. Ik wilde de ouderen houden en jongeren aan het team toevoegen. Daarbij moest ik aandacht besteden aan de samenwerking tussen generaties. Er is veel over genderdiversiteit geschreven, maar het verhaal van de generaties was onontgonnen terrein.’

Saskia Van Uffelen merkte gauw dat diversiteit aangestuurd moet worden. ‘Je moet diversiteit en inclusiviteit goed managen, door bijvoorbeeld te werken aan het waarderend begrip van het anders-zijn. Dan werken mensen niet meer met getrokken vuisten, maar krijg je een cultuur waarin begrepen wordt dat het begrip van twee kanten moet komen. Dat geeft rust. Als je diversiteit niet aanpakt, winnen de machtsstructuren het. Je krijgt een strijd tussen sterken en zwakken, er staan strevers op, prestige en power worden belangrijk. Als dit gebeurt, worden creatie en innovatie geblokkeerd.’

Voor haar was 2016 een kantelpunt. ‘Toen kwamen de eerste afgestudeerden van generatie Z op de arbeidsmarkt. Intussen heerst er een war on talent. Er is schaarste. Bedrijven maken de fout om de jongeren van generatie Z nog steeds te willen benaderen als de babyboomers, maar dat werkt uiteraard niet. De nood is momenteel gigantisch en er is een tekort aan werkkrachten met de juiste competenties op de juiste plaats. En toch verandert er niets. Er is oud leiderschap in een getransformeerde wereld.’

Dat de samenwerking tussen de generaties op dit moment vrij explosief kan zijn, is niet zo vreemd, legt Herman Konings uit: ‘De babyboomers zijn nog met velen in het werkveld, zij gaan vandaag of in de loop van de komende tien jaar op pensioen. Toch zijn zij het die beslissingen nemen, beleid uitstippelen en de macht hebben. Het is opvallend dat zij vervangen worden door de generatie Y, in plaats van – wat je zou verwachten – generatie X. De millennials hebben betere troeven, als connected natives die goed samenwerken en vlot switchen tussen het digitale en analoge.’ Ook dat kan de nodige spanning tussen X en Y opleveren, natuurlijk.