4 generaties op de werkvloer, werkt het?

‘Tussen werknemers die hetzelfde werk doen, jong en ouder, is er gelukkig ook veel wat hen bindt, qua interesses en drijfveren.’ Yvonne van Sark van YoungWorks

Zo werkt het wél

‘Voor jongeren zijn de ‘nieuwe’ ideeën vaak de norm, zij kennen geen andere werkrealiteit’, merkt Yvonne van Sark nog op. ‘Ouderen, met meer ervaring, vergelijken wél en realiseren zich dat er tien, vijftien jaar geleden anders naar dingen werd gekeken. Dat kan leiden tot verschillende opvattingen tussen jongeren en ouderen. Toch zijn de verschillen tussen jong en vaak een stuk kleiner dan de verschillen tussen mensen in het algemeen, ongeacht hun leeftijd dus’, relativeert ze. ‘Tussen werknemers die hetzelfde werk doen, jong en ouder, is er gelukkig ook veel wat hen bindt, qua interesses en drijfveren.’ Daar komt bij dat jongeren het volgens haar tegenwoordig vaak best goed kunnen vinden met oudere generaties. ‘Ze wonen niet voor niets ook langer thuis’, zegt ze. ‘In cultureel opzicht is er voor jongeren minder te bevechten; volwassenen hebben steeds meer aandacht voor het geluid en de wensen van jongeren.’

Yvonne van Sark ziet dan ook good practices op de werkvloer ontstaan in de samenwerking tussen de generaties: ‘Binnen veel organisaties gaat het best goed, als er een evenwichtige leeftijdsopbouw is. Veel werkgevers starten een jongerenteam, zodat jongeren elkaar informeel ontmoeten.
Uit recent onderzoek dat we hebben gedaan onder jonge ambtenaren weten we bijvoorbeeld dat jongeren het liefst werken in gemixte teams, met mensen van verschillende leeftijden. Binnen zo’n team vinden ze alles waar ze behoefte aan hebben: mensen met ervaring en doorleefde kennis om van te leren, gelijkgestemde jongeren om jezelf in te herkennen. Zo ontstaat een gedeelde, veilige ruimte om frisse en soms naïeve ideeën in te brengen, zonder direct door ‘de ander’ beoordeeld te worden. Jonge werknemers brengen immers andere zaken in. Omdat ze net starten hebben ze een onbevangen blik. Jongeren staan doorgaans ook meer open voor digitalisering en ze zijn gewend aan learning by doing, ze pikken zaken snel op. Als ze voortdurend horen “we doen het al jaren zo” demotiveert dat enorm.’

‘Uit recent onderzoek weten we dat jongeren het liefst werken in gemixte teams, met mensen van verschillende leeftijden. Daar vinden ze alles waar ze behoefte aan hebben: mensen om van te leren én gelijkgestemden.’ Yvonne van Sark van YoungWorks

De oplossing: respect en gelijkwaardigheid

Het andere uiterste kan overigens ook waar zijn: dat jonge medewerkers worden binnengehaald als een soort digitale wonderkinderen die de boel even radicaal komen opschudden. ‘Dat stigma kan beklemmend zijn: als starter moet je jouw positie binnen het werkveld nog ontdekken en vormgeven’, zegt Yvonne van Sark. ‘Juist het houvast dat oudere collega’s vanuit hun ervaring kunnen bieden is voor veel jonge professionals zeer waardevol. Op voorwaarde dat zij wel als gelijkwaardig en met respect worden behandeld. Met name dat laatste is belangrijk om je te beseffen als babyboomer: ja, die jonge collega moet het klappen van de zweep nog leren kennen, maar dat kan hij of zij alleen wanneer daarvoor de ruimte wordt geboden.’

‘Het samenwerken tussen de verschillende generaties is urgenter dan ooit, willen we de generaties die na ons komen een leefbare wereld bieden.’ Saskia Van Uffelen, auteur van Iedereen baas! en Durven voor morgen

Het samenwerken tussen de verschillende generaties is urgenter dan ooit, willen we de generaties die na ons komen een leefbare wereld bieden, drukt Saskia van Uffelen er ten slotte op. ‘Het is één voor twaalf’, zegt ze. ‘Iedereen staat onder druk met niet-werkende, oude modellen. Hoe lang gaan we dit nog rekken?  We staan voor gigantische maatschappelijke uitdagingen. Er moeten beslissingen genomen worden om de wereld leefbaar te houden. Dit vraagt een aanpak. We moeten wendbaar zijn, levenslang leren en trainen, ons menselijk kapitaal goed inzetten, gebruik maken van de diversiteit en inclusiviteit. We moeten stoppen met te denken dat het altijd een ander is die de verandering teweeg moet brengen en CEO worden van ons eigen leven. We moeten keuzes maken en op lange termijn denken. Ik hoop dat er waarderend begrip ontstaat tussen de generaties en dat we zo samen een aantal drastische acties in gang kunnen zetten om voor de volgende generaties een leefbare wereld te creëren.’

Meer weten?/b>

Saskia van Uffelen (Lannoo Campus, 2019)

Iedereen baas! Over samenwerken met vier generaties, Saskia van Uffelen (Lannoo Campus, 2014)

Herman Konings, http://www.nxt.be/nl

https://www.youngworks.nl/