Belgische kazen, synoniem voor kwaliteit en duurzaamheid

Op 11 juni vormde het groene landschap van het Land van Herve het uitgelezen decor voor een bijzondere prijsuitreiking, die van de Beste Kazen van bij ons. Zo’n 154 kazen verdeeld over tien verschillende categoriëen streden mee voor de titel van ‘Harzé d’Or’. De ideale gelegenheid om in te zoomen op het belangrijkste basisproduct van de meeste kazen, namelijk koemelk, maar ook om om even stil te staan bij één van z’n voornaamste kwaliteiten: duurzaamheid.

Voor deze wedstrijd die de Apaq-W (Waals agentschap voor de promotie van landbouwproducten) in mei organiseerde, gingen 38 Belgische producenten de uitdaging aan en schoven maar liefst 154 kazen op basis van schapen-, geiten- en koeienmelk onder de neuzen van de jury.

Een karaktervol palmares

Bij de finalisten in de verschillende categoriëen vonden we onder andere Le brie nature van Ferme Le Bailli in Soignies (Harzé d’Or in de categorie ‘verse natuurkaas), L’Exquis Remoudou van de kaasmakerij Herve Société in Herve (Harzé d’Or in de categorie ‘zachte kaas met gewassen korst’) of nog Le Camu de l’Enclus van de kaasmakerij l’Enclus in Amougies (Harzé d’Or in de categorie ‘Geitenkaas – geraffineerde kaas’).

Maar de kaas die de meeste aandacht trok met z’n uitzonderlijke kwaliteit – en die volgens de jury de titel van Kaas van het Jaar verdiende, was Le frais artisanal fines herbes van de Coöperatieve Marguerite Happy Cow uit Herve! Als we hen al mogen feliciteren voor deze prestigieuze prijs, verdienen ze zeker ook een staande voor hun duurzame engagement in de zuivelindustrie. Het charter van de coöperatieve berust op respect en goede praktijken om melk van gedifferentieerde kwaliteit te produceren. Op die manier hopen ze een goed voorbeeld te zijn voor andere melkveehouders inzake milieu, duurzaamheid …

Duurzame melk, wat is dat?

In het kader van duurzaamheid en respect voor het leefmilieu werd een concreet stappenplan uitgewerkt door de verschillende spelers. Zo gebruiken de landbouwers en melkproducenten een aantal technieken voor graslandbeheer die de biodiversiteit bevorderen, denk aan uitgesteld maaien, het onderhoud van niet-begraasde vluchtgebieden en het onderhoud van heggen en vijvers. Ook aan het klimaat wordt gedacht. Wist je dat de landbouw in Wallonië tot de laagste uitstoot van broeikasgassen (GHG) behoort ? Daarvoor wordt een speciaal landbouwsysteem toegepast, met grasland (ongeveer 180 dagen per jaar) en kuilgras in de winter.

Melk uit Wallonië: kwaliteit ontmoet erfgoed

De Waalse zuivelsector heeft enorme voordelen. De diversiteit van de runderrassen en de aard van de Waalse velden maakt het namelijk mogelijk om een melk te produceren met gevarieerde voedingsbijdragen. Bovendien is de traceerbaarheid gegarandeerd van de wei tot in de winkel. Maar z’n grootste kracht is ongetwijfeld de overdracht van vakkennis. De liefde voor de grond en de hang naar kwaliteit wordt in de meeste gevallen doorgegeven van generatie op generatie. Elke kaas, elk afgewerkt product is het resultaat van een knowhow die zijn wortels heeft in de geschiedenis van ons land, in onze geschiedenis, in Wallonië.

Dit artikel werd opgesteld in nauwe samenwerking met Apaq-W.
http://www.apaqw.be