lachen op werk_w_psychologies7

Mopjes op het werk: doen of niet?

Dat lachen een helend effect heeft, is inmiddels algemeen aanvaard maar in een professionele context kan een goedgemikte mop ook je oordeel over iemands status, bekwaamheid en zelfvertrouwen beïnvloeden. Met enig voorbehoud want een slechtgeplaatste grap kan je net zo goed je kop kosten.

In de Harvard Business Review beschrijft Alison Woods Brooks verschillende experimenten waarbij nagegaan werd hoe en wanneer humor in je voordeel of net in je nadeel werkt. Uit de experimenten bleek dat mensen die een grapje durven maken als competenter, zelfzekerder en met meer aanzien werden beschouwd dan degenen die ‘serieus’ bleven. Vertelden ze een flauw mopje, dan nog zag het testpubliek hen als zelfzekerder dan de mensen die geen grapje maakten.

Maar de onderzoekers gingen eveneens na of de status van de moppentapper afnam na een ongepaste grap, en of het succes van de mop dat effect zou beïnvloeden. In een fictief sollicitatiegesprek lieten ze mensen ofwel serieus antwoorden, ofwel een goed maar ongepast grapje vertellen, ofwel een slecht én ongepast grapje. Zelfs na een ongepaste grap werden de proefpersonen als zelfzeker beschouwd maar niet als bekwaam of hoog in aanzien.

De algemene conclusie is: humor resulteert sowieso in een imago van zelfzekerheid, zelfs als je grapje ‘mislukt’. Lukt het, dan levert het je ook meer aanzien en een gevoel van bekwaamheid op. Ongepaste humor echter, zelfs als die goed is, kan je professioneel kelderen.

Bron: hbr.org

Tekst: Inke Hutse – Beeld: Shutterstock

Elders op het web