WEB_FOCUS_Plusouder

Plusouders: hoe is de band met de kinderen?

Mei en juni zijn de maanden die bij onderwijzend personeel en kinderen een soort Pavlov-reactie doen ontstaan: Moeder- en Vaderdag! In deze tijden van samengestelde gezinnen zijn er ook plusouders om rekening mee te houden. Onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam bij 6 500 mensen tussen 27 en 47 jaar over hun relatie met hun gescheiden ouders en stiefouders, leidde tot nogal verrassende ontdekkingen. Maar 17% van de kinderen blijkt een warme band te hebben met hun stiefmama, terwijl bijna de helft van hen (44%) een stiefpapa wél als een echte vaderfiguur zien.

Volgens plusoudercoach Anja Pairoux is de verklaring daarvoor niet ver te zoeken. Plusmama’s hebben veel vaker de neiging om opvoedings- en zorgtaken voor hun stiefkinderen op zich te nemen. Ze denken dat dit van hen verwacht wordt en proberen op die manier tegelijk te integreren in het gezin. Maar dat werkt dus contraproductief. Kinderen verwachten dat niet van plusouders. Stiefpapa’s laten de opvoeding wel veel meer aan de biologische mama en worden daarom ook gemakkelijker aanvaard in hun rol. Pairoux is stellig: opvoeden is de taak van de biologische ouders. Het zijn de volwassenen die het moeilijk maken, vindt zij. Wanneer plusmama’s verlost zijn van hun juk als vervangmama, valt er een last van hun schouders.

Bron: www.destandaard.be

Tekst: Inke Hutse – Beeld: Shutterstock

 

Elders op het web