Wordt de wereld harder… of worden wij gevoeliger?

Vrouwelijke waarden

Dat sluit aan bij de visie van Gil Renders. Ze wil mensen ook dichter bij hun volle potentieel brengen en is daarom ook geëngageerd in She & Company, een organisatie met als missie evenwicht te brengen in mannelijke en vrouwelijke krachten en kwaliteiten in individu, organisatie en wereld. t: ‘De grenzen zijn bereikt van de wereld waarin het materiële, het cognitieve, het ik-gerichte en het consumerende centraal staan. We moeten meer ruimte geven aan vrouwelijke waarden zoalsvertragen en duurzaamheid, en fijngevoeligheid. We moeten meer gericht zijn op de komende generaties en op het grotere geheel.’ Wat we daarvoor nodig hebben? ‘We moeten die gevoeligheid de ruimte geven om er te mogen zijn. Tolerant zijn ten opzichte van verschillen, zonder oordeel en zonder opgelegd tempo in plaats van te veel labels te willen kleven. Erkenning van deze gevoeligheid en acceptatie in jezelf en de ander is belangrijk. Daarnaast heb je kwetsbaarheid en communicatie nodig. Echt in contact gaan met elkaar, met voor emotie en mislukking. Ervoor kiezen niet te leven vanuit angst, maar vanuit vertrouwen. Wie functioneert vanuit angst, zoekt zekerheid. Wie functioneert vanuit vertrouwen, zoekt vrijheid.’Neuropsychologe Elke Geraerts ziet als zaakvoerder van Better Minds at Work de nodige beweging al ontstaan. ‘Ik ontmoet dagelijks CEO’s en ik spreek in organisaties en bedrijven. Tien jaar geleden was het moeilijk om in deze kringen over thema’s als veerkracht te spreken. Nu komen CEO’s zelf met de vraag. Het bewustzijn wordt groter, er is interesse in en aandacht voor focus en energie. De kanteling is aan de gang. Maar ik relativeer. Het is niet de eerste grote uitdaging waar mensen voor staan. Elke crisis genereert inzichten en daar gaan we naar handelen. Ik ben niet bang, want we gaan de veerkracht binnen de hele maatschappij versterken met wat we nu beseffen en weten.’Het zou mooi zijn als het positieve een grotere rol zou krijgen in onze samenleving, zegt dan weer An Michiels van vzw Sensitief: ‘In plaats van weken tegen pesten te organiseren, zouden we weken voor verbondenheid moeten organiseren. In plaats van elk uur negatieve berichten te horen op de radio, zouden we elk uur ook mooie, positieve berichten tot ons kunnen nemen. Want positieve dingen gebeuren er iedere dag, terwijl die nu helemaal geen aandacht krijgen. In de media zouden meer goede voorbeelden getoond kunnen worden, en ook in series. Stel je voor dat de personages uit Thuis verbindend zouden communiceren in plaats van ruzie te maken. Op twee generaties tijd zouden we al enorme verschillen kunnen waarnemen in hoe we met elkaar omgaan in gezinnen en op school.’

Volgens psychiater Witte Hoogendijk kunnen we troost vinden in het besef dat we allemaal in hetzelfde gammele bootje zitten als imperfecte mutanten: ‘Het is goed om te begrijpen hoe ons stressresponssysteem werkt, want zo kunnen we het relativeren: het is maar ons vissenalarm. Het is geen probleem van het individu, maar van homo sapiens die niet toegerust is voor deze omstandigheden. Als imperfecte soort kunnen we dan troost vinden bij elkaar omdat we weten dat frustraties en verdriet er gewoon bij horen. En vanuit ons bewustzijn kunnen we gezonde keuzes maken zoals onze stressimpulsen uitzetten, letterlijk door onze telefoon weg te leggen, of figuurlijk door te mediteren.’

Meer lezen, meer weten?

Van Big Bang tot Burn Out: het grote verhaal over stress, Witte Hoogendijk & Wilma de Rek (Balans, 2017).

Het nieuwe mentaal. Hoe lef je op weg zet naar geluk en succes, Elke Geraerts (Lannoo, 2016) en Mentaal kapitaal. Versterk je mentale veerkracht en vermijd burn-out, Elke Geraerts (Lannoo, 2015). Zie ook:

www.bettermindsatwork.com/

De hoogsensitiviteit Survivalgids, An Michiels i.s.m. Luc Descamps (Abimo, 2016). Zie ook:

www.sensitief.be

Gil Renders: www.echteleidersdansen.be en www.she-and-company.be

Rosemie Vanwynsberghe: www.rosemievanwynsberghe.be