Frans Goetghebeur, boeddhist: ‘Voor mij is balans interactie met alles om je heen’

Heb je het gevoel dat je je balans nu hebt gevonden?
FG: ‘Balans is geen rustpunt of een vluchtheuvel. Het is zoals een vlinder of een vogel die op de bewegingen van de lucht zweeft. Voor mij is balans dynamisch. Elk moment pas je je
balans aan en ben je in interactie met alles om je heen. Het is als surfen. Je weet niet welke golven er zullen komen maar het zijn wel die golven en geen andere die je zal nemen. Balans of evenwicht betekent dus dat je gemakkelijk de realiteit waarin je je bevindt kan omhelzen, en er spontaan het beste uit kan uithalen. We leven in een wereld waarin het beste en het slechtste naast elkaar staan. Dat is normaal, hoe harder de zon schijnt, hoe harder de schaduwen zich aftekenen. Je moet de totaliteit bekijken. Niet alleen wanhopen bij de zoveelste videoboodschap van IS maar ook de schitterende voorbeelden van evolutie in de wetenschap zien of de samenhorigheid van mensen die elkaar spontaan te hulp schieten tijdens crisissituaties.’

‘Balans is geen rustpunt of een vluchtheuvel. Het is zoals een vlinder die op de bewegingen van de lucht zweeft’

Wat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat jij je balans hebt gevonden?
FG: ‘Mijn ziekte toch wel. Ik ben dankbaar dat de drie stents op tijd geplaatst werden en de smurrie uit mijn aderen houden. Ik denk dat ik plots begrepen heb wat Proust bedoelde toen hij zei dat wanneer je nieuwe landschappen wilt zien, je niet moet reizen maar gewoon anders moet kijken. Ik heb geluk om door mijn engelbewaarder alleen maar goed door elkaar te zijn geschud. Daarna heb ik een andere blik gekregen. Ik heb mijn lichaam en geest bevrijd van een aantal krampen en plooi me niet meer enkel terug op vermeende zekerheden. Dat blokkeert de flow van het leven.’

Wat bedoel je daar precies mee?
FG: ‘Het is het werk dat je moet doen om koppigheid en allerlei vastgeroeste gedachten die in je aanwezig zijn als een haartje uit de boter te halen. Wat dan overblijft is een open geest.’

Je besluit je boek met een citaat van de Perzische dichter Rumi die zegt dat je jezelf pas kan vinden als je stopt met anderen te imiteren. Herkenbaar?
FG: ‘Jezelf eindelijk ontmoeten is een schok. (lacht) En al zeker als je beseft dat je lange tijd onder een laag schubben hebt geleefd en dingen deed die met name je voorgevel goed verzorgden. De ontdekking van je authentieke zelf is ook een bron van grote tevredenheid, daarom vond ik het citaat zo toepasselijk. Ik herkende mezelf er inderdaad in. Het citaat deed me ook inzien dat als er plots aan de deur wordt geklopt, je de deur moet opendoen om wat er komt gewoon toe te laten.’

Bio Frans Goetghebeur

– studeerde Romaanse filologie en was een tijdlang werkzaam in het secundair onderwijs.
– was veertig jaar verbonden aan de boeddhistische instituten van Schoten, Brussel, Huy en Cadzand (NL).
– was gedurende tien jaar voorzitter van de Boeddhistische Unie van België (BUB).
– was voorzitter van de  Europese Boeddhistische Unie (EBU) van 2008 tot 2011.
– is een gewaardeerd spreker over het boeddhisme in het Westen en de status van spiritualiteit in onze samenleving.
– heeft meegewerkt aan tal van publicaties over multiculturele opvoeding, geweldloosheid en boeddhistische filosofie.
– is auteur van verschillende boeken over het boeddhisme.

Meer Lezen
Durf te vertrouwen (Uitgeverij Witsand, 2015) is een openhartige getuigenis en een warm pleidooi om met een open geest in het leven te staan, ook als dat betekent dat daar zekerheden en gewoontes voor moeten wijken.