20 x dank je wel aan Child Focus

Child Focus is een naam die ondertussen zo ingeburgerd is in het maatschappelijk debat dat je bijna zou vergeten dat de organisatie (nog maar) 20 jaar bestaat. Enerzijds is dat goed nieuws: het betekent dat er wel degelijk heel wat werk is verzet als het op de verdwijning van kinderen aankomt. Anderzijds is de aperte noodzaak aan een organisatie als Child Focus een triest gegeven. Want wat we ook bijna zouden vergeten: Child Focus werd opgericht in 1998 als direct gevolg van de zaak Dutroux en de Witte Mars. België en haar inwoners waren het beu dat kinderen schijnbaar zo makkelijk konden verdwijnen en het slachtoffer werden van seksueel misbruik. Over die ontstaansgeschiedenis, de zoekacties op het terrein, de duizenden alarmoproepen per jaar, over hoe je kinderen terugvindt, over hoe je seksueel misbruik van kinderen kan voorkomen en ontdekken, over naar welke kinderen er nog altijd gezocht wordt, schreef Sophie Dejaegher nu een boek dat je niet wil missen. Op 25 mei is het bovendien Internationele Dag van de Vermiste Kinderen (VN).

Child Focus. 20 jaar op de bres voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen, Sophie Dejaegher (Borgerhoff & Lamberigts, maart 2018)

Tekst: Inke Hutse