Wies De Graeve: ‘We moeten blijven vechten voor onze basisrechten’

Op 10 december bestaat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens precies 70 jaar. Een verjaardag om te vieren of om vraagtekens bij te zetten? Mensenrechten hebben mee gezorgd voor het einde van de slavernij, het verbod op foltering, de uitbouw van sociale bescherming, de ontplooiing van seksuele rechten enzovoort, maar voor veel mensen hebben ze hun belofte nog niet waargemaakt.

Wies De Graeve, directeur van Amnesty Vlaanderen, boog zich over de kwestie en bundelde zijn conclusies in het boek Het recht om mens te zijn. Daarin houdt De Graeve een persoonlijk pleidooi voor mensenrechten. Via zeven concrete thema’s illustreert hij hoe mensenrechten geen hol, theoretisch concept zijn maar een bruikbaar en krachtig moreel kompas. Een leidraad om ons samenleven, ons denken en ons handelen vorm te geven en de weg te effenen voor meer rechtvaardigheid, gelijkheid en vrijheid.

“Ja, mensenrechten staan onder druk, maar net daarom moeten we durven opstaan en de verdediging van onze basisrechten en vrijheden opnemen”, aldus De Graeve. “Over de hele wereld zien we talloze bewegingen ontstaan die tegengas geven. Van de vrouwenmarsen in Polen tot de burgerbewegingen in de Democratische Republiek Congo of de landenrechtenorganisaties in Zuid-Amerika. Mensen blijven opstaan om hun rechten te  claimen. Ze roepen machthebbers tot de orde en eisen verantwoording. Ze tonen steeds opnieuw dat mensenrechten over mensen gaan. Die dynamiek van onderuit is de grootste en mooiste hoop die er is voor de toekomst van de mensenrechten.”

Over de auteur

Wies De Graeve is directeur van de Vlaamse afdeling van Amnesty International, de grootste mensenrechtenorganisatie ter wereld. Als classicus van opleiding, activist van nature en vader van twee combineert hij diepgewortelde morele uitgangspunten met volhardend engagement en met zorg voor de toekomst.

Bestel het boek via www.pelckmanspro.be/het-recht-om-mens-te-zijn.html
De opbrengst van het boek gaat naar Amnesty International.

Tekst: Valérie Du Pré