‘De mythische wereld voedt onze geest’

Marijke Goossens is verhalenvertelster. Toen haar eigen kinderen in de kleuterklas zaten, merkte ze dat er geen verhalen meer verteld werden en ging ze ze zelf vertellen. Later ontdekte ze dat verhalen vertellen een echt beroep is en dat er festivals zijn waarop verhalenvertellers het erfgoed van onze voorouders doorgeven.

‘De mythische wereld inspireert, voedt onze geest en verbindt. Het is een wereld met een groot ‘weten

Tekst: Hade Wouters 

Marijke Goossens: ‘Verhalen zijn altijd belangrijk geweest voor mensen. We denken in beelden, verduidelijken met gezegdes en metaforen.Over de grenzen heen werken we met dezelfde archetypes.In een sprookje zitten alle personages die ook in jou zitten.De “Andere Wereld”, of de “Mythische Wereld” is een wereld die inspireert, geestelijk voedt, alle leven en haar betekenis verbindt … Het is een wereld met een groot “weten”. Deze wereld is voor mij even wezenlijk en echt als de wereld van alledag.

Oude verhalen uit andere culturen kunnen vragen oproepen over onze wereld van vandaag. Zo vertellen oude Ierse verhalen over één groot Gouden Koninkrijk en de Heilige Bron. De Bron die symbool staat voor alle leven. Waar alle leven – natuur, mensen, dieren, die één zijn en in verbinding leven – uit ontspringt. Er is het grootste respect voor deze bron, een sacrale plek. Noem het de bron met het Water des Levens. Dit water ontspringt in de Andere Wereld. Een element dat in vele sprookjes terugkomt. Het is de godin in vele vormen die de bron hoedt, bewaakt en beschermt. Het land is vruchtbaar en de mensen gelukkig, omdat zij leven naar het voorbeeld van hun koning die het land en de bron eert. Als deze bron onteerd wordt, komt rampspoed over de wereld.

Hoeveelbronnen staan in onze wereld droog vandaag? In vele sprookjes is de bron opgedroogd en ondergaat de prins een queeste om het water des levens te gaan zoeken, want de koning is stervende. In de Noorse mythologie vinden we deze bron des levens aan de voet van de Levensboom Yggdrasil. Bij de bron wonen de Drie Nornen, de Schik- of Lotsgodinnen die het leven weven. Zij bepalen het lot van de mensen. Je vindt ze ook terug in de Griekse mythologie. Zij vormen een drie-eenheid, de Grote Moeder in drie aspecten onderverdeeld: maagd-moeder-crone. Crone is de oude wijze vrouw, die in de loop van de geschiedenis bestempeld werd als heks, waarbij alleen het donkere en negatieve aspect van dit archetype belicht werd. Het is fascinerend hoe verhalen terugkomen in verschillende vormen in verschillende culturen en hoe we ze in de loop der tijden bijgeschaafd hebben. Ik ga graag op zoek naar de authentieke verhalen in hun oorspronkelijke betekenis.

We grijpen terug naar deze verhalen omdat zij ons vertellen over onze oorsprong. We zijn de draad, onze verbinding kwijt, onze spirituele gidsen en voelen een leegte. Onze ziel, wijzelf, worden niet meer geestelijk gevoed in onze samenleving. Er bestaat een gevoel van opgedroogd zijn, geen inspiratie meer hebben, afgesneden zijn. We verdwalen in het grote donkere woud, de chaos van het leven, en zijn bang. Zoals in het verhaal van de Zeven Zwanen, hebben we nood aan een gids, onze innerlijke stem, onze intuïtie. De koning ontvangt van een oud vrouwtje een kluwen garen dat zich als vanzelf ontrolt en hem de weg wijst doorheen het donkere woud om zijn kinderen terug te vinden. Wat we ook weer terugzien in het verhaal van Ariadne.

Als verteller kan ik de luisteraars weer in verbinding brengen met hun roots. Ik neem ze mee doorheen wouden, zeeën, de hemel, de hel, verdriet, blijheid en overwinning. Sprookjes en magische verhalen zijn heel puur, eenvoudig en oprecht. Ze raken ons in ons hart. Als verteller ben ik de brug, ik sta met de ene voet in deze wereld en met de andere voet in de magische wereld. Als mensen mee durven gaan in de magie van het verhaal, durven ze ook te vertrouwen dat er altijd hulp is op het juiste moment, en dat ze kunnen meegaan in wat hun hart hun ingeeft.’

Op de website van Marijke Goossens kan je verhalen beluisteren: www.devertelster.be