Waar sta jij voor op?

Geestdrift. De ene keer is die ver te zoeken en slepen we ons de dag door, ons afvragend of die burn-out niet gevaarlijk dichtbij komt. De andere keer voelen we ons hart opspringen bij het horen van de klaterlach van een kind, het applaus van vrienden na een geslaagde speech. Er vonkt iets, dat gelinkt is met wat je ziet, hoort, ervaart en met iets diep binnenin jezelf. Het leven is geen aaneenrijgen van passionele momenten, en toch hebben we die vonk op tijd en stond nodig om door te gaan. Het waarom.
Tekst Anne Wislez – Beeld Shutterstock

‘Geestdrift is een in de mens intrinsiek verlangen om te groeien en te ontwikkelen. We zoeken een bepaalde vorm van zekerheid, maar anderzijds willen we ook uitdagingen en avontuur’ – Albert Sonneveld, psycholoog

Het is een tijd van veelheid. Dat is leuk, het biedt mogelijkheden. Maar het geeft ook verwarring. Want iedereen heeft je wel iets aan te bieden en als je niet oplet, word je alle kanten uitgestuurd door de luidste roepers.In tegenstrijdige tijden waar houvast en grote lijnen ontbreken, is het daarom van belang om zelf richting te kunnen geven aan je leven. Waar wil jij heen? Wat wil jij doen in je leven? Waaraan wil jij tijd, energie, geld besteden? What makes you tick?

‘Het is lang zo geweest dat alles collectief moest gebeuren en het individu niet mocht denken voor zichzelf. In het industriële tijdperk dacht de directeur, de koning, de Kerk voor jou en jij volgde’, duidt Albert Sonnevelt, psycholoog en specialist in stress, burn-out, geluk en vitaliteit. ‘Sinds een aantal decennia zien we hierin een duidelijke verschuiving richting individu. Dat geeft verwarring, want het was ook erg gemakkelijk dat er voor je gedacht werd. Nu is de uitdaging: hoe ga ik die zekerheid in mezelf vinden? Hoe kan ik kiezen vanuit mijn hart? Hoe kan ik weer vertrouwen op mijn intuïtie? Want ons hart weet het vaak echt wel, maar we krijgen tegenwoordig zoveel tegenstrijdige berichten dat we niet meer weten hoe we ons gevoel moeten volgen.’ Het helpt als de richtingaanwijzer zich duidelijk aanbiedt. Door een gevoel van herkenning. Van enthousiasme. Van begeestering. Iets – een mens, een zin, een film, een plan – raakt je plotseling zodanig, dat je hart ervan opspringt, je ogen gaan glinsteren, je energie gaat bruisen en je handen gaan kriebelen om in actie te schieten.