Welke kwetsuur houdt je tegen om jezelf te zijn?

Helemaal authentiek jezelf zijn. Het is makkelijker gezegd dan gedaan, want bepaalde ervaringen hebben ons sterk getekend in onze ontwikkeling. Dertig jaar lang observeerde Lise Bourbeau, succesvol auteur en oprichtster van de Canadese levensschool Ecoute ton Corps, meer dan 40 000 mensen. Op basis daarvan ontwikkelde ze haar theorie van de vijf kwetsuren. Test wat jou tegenhoudt om jezelf en je leven ten volle te leven – en wat je eraan kan doen.

Tekst Flavia Mazelin Salvi, i.s.m. Lise Bourbeau – Foto Shutterstock

 

Kies de set uitspraken die het best bij jou past:

REEKS 1.
Ik ben niet zo gehecht aan materiële dingen.
Seksualiteit is helemaal geen prioriteit voor mij.
Ik vind mezelf vaak een nul.
Ik heb de neiging om conflicten te vermijden.
Ik haat het om de aandacht op mezelf te vestigen.
Ik heb weinig vrienden.
Meestal praat ik niet zoveel.
Ik zit vaak met mijn hoofd in de wolken.

REEKS 2.
Ik vraag vaak de mening van anderen voor ik een beslissing neem.
Ik heb de neiging om de dramaqueen uit te hangen om aandacht te krijgen.
Ik leef met ups en downs.
Afwijzingen kwetsen me.
Ik vermijd koude mensen.
Ik huil makkelijk wanneer ik over mijn problemen of moeilijkheden vertel.
Ik flirt graag om de aandacht te trekken.
Ik hecht me snel en heb het moeilijk met afscheid nemen.

REEKS 3.
Ik neem veel dingen op mij.
Ik laat vaak over me heen lopen en ben makkelijk beet te nemen.
Ik heb het gevoel dat ik weinig erkenning krijg voor wat ik doe.
Ik vind het moeilijk om mijn behoeftes uit te drukken.
Ik voel me snel beschaamd.
Meestal doe ik er alles aan om me nuttig te maken.
Ik kan anderen heel goed aan het lachen brengen.
Kritiek over mijn uiterlijk kwetst me en maakt me kwaad, maar dat laat ik niet                                           zien.

REEKS 4.
Niets ontsnapt aan mijn aandacht. Ik merk vooral die dingen op die niet aan mijn                               verwachtingen voldoen.
Ik vind het belangrijk om te tonen wat ik allemaal kan.
Ik haat liegen en lafheid.
Ik probeer altijd te anticiperen om de controle te kunnen behouden.
Ik kan makkelijk raden wat de anderen verwachten om zo beter de situatie te                                         kunnen manipuleren.
Ik heb sterke overtuigingen en probeer ook graag anderen te overtuigen.
Ik ben snel in het begrijpen en handelen om zo verantwoordelijk en capabel over te                        komen.
Ik geef liever anderen de schuld dan een fout toe te geven.

REEKS 5.
Wat er ook gebeurt, ik klaag nooit.
Ik heb de neiging om perfectionistisch en idealistisch te zijn.
Ik haat het wanneer anderen aan mij twijfelen.
Ik ben heel gevoelig, maar vaak denken mensen dat ik koud ben.
De noties goed en kwaad zijn heel belangrijk voor mij.
Ik toon niet zo graag mijn emoties.
Het gebeurt wel vaker dat ik bang ben om een fout te maken.
Ik denk graag dat ik discipline heb, maar in werkelijkheid kan ik moeilijk de controle                       loslaten.

 

Jouw profiel

Je koos voornamelijk voor … UITSPRAKEN 1.
Je kwetsuur: afwijzing > Je maskeert door: vermijdingsgedrag

Oorsprong: deze kwetsuur lopen kinderen op in de periode tussen de conceptie en hun eerste levensjaar. Ze voelen zich niet aanvaard of welkom bij de ouder van hetzelfde geslacht en ze geloven dat ze geen bestaansrecht hebben.

De eerste reactie van mensen die zich afgewezen voelen, is weglopen. Ze zoeken de eenzaamheid op, vermijden het om aandacht op zichzelf te vestigen. Vrienden, familie en kennissen denken dat ze op zichzelf zijn uit eigen keuze, waardoor ze ook geneigd zijn hen alleen te laten, wat weer maakt dat ze zich nog meer afgewezen voelen. Omdat ze denken dat ze totaal waardeloos zijn en zichzelf naar beneden halen, geloven ze niet dat anderen hun gezelschap opzoeken om wie ze zijn. Vandaar hun neiging om relaties te saboteren en zo hun gedrag te rechtvaardigen. Een andere karaktertrek van vermijders is dat ze perfectie nastreven, want ze denken dat ze zijn wat ze doen. Een fout maken staat voor hen gelijk aan gezien en beoordeeld worden als een nul, en dus aan afgewezen worden. Dankzij de energie die uit hun rusteloze gemoedstoestand voortvloeit, kunnen ze hard werken. Bezig zijn helpt hen trouwens om geankerd te blijven in de materiële wereld en om te beseffen dat ze bestaan.
Hoe aanpakken? Hou in je achterhoofd dat je niet bent wat je doet. Je bent wie je bent. En dat is waardevol op zich. Als je dat principe ten volle tot jou laat doordringen, dan voel je je ook goed in je vel als je een fout hebt gemaakt of als je iets vergeten bent. Je zal opnieuw in staat zijn te creëren en je fantasie de vrije loop te laten. Wellicht word je ook minder besluiteloos. Na verloop van tijd zal je je plaats durven in te nemen, kritiek durven geven en krijgen, en zelfs jezelf een pluim kunnen geven.

 

Je koos voornamelijk voor … UITSPRAKEN 2.
Je kwetsuur: verlaten worden > Je maskeert dit door: afhankelijkheid

Oorsprong: deze kwetsuur ontstaat bij kinderen tussen 1 en 3 jaar,en heeft te maken met de ouder van de andere sekse. Ze kregen misschien onvoldoende affectie of werden koel behandeld, of op een andere manier dan ze hadden verwacht.
Mensen die afhankelijk zijn, hebben een heilige schrik om alleen te zijn. Dingen alleen doen, is voor hen een groot probleem. Omdat ze behoefte hebben aan aandacht, gaan ze vaak gebeurtenissen dramatiseren of het slachtoffer spelen en klagen. Ze zijn sociaal en meevoelend, maar gebruiken de problemen van anderen om de aandacht op zichzelf te vestigen. Ze hebben een grote behoefte aan steun en gesteund worden, dat betekent voor hen geholpen worden en zich geliefd voelen. Hun emotionele leven is een echte rollercoaster.
Hoe aanpakken? Je rekent op de liefde van anderen om jezelf te kunnen aanvaarden. Zodra je je daar bewust van bent, zal je geleidelijk aan je wensen kunnen uitspreken zonder te klagen of aandacht te trekken. Als je het onderscheid kan maken tussen behagen en geliefd zijn, zal je in staat zijn om je beslissingen op eigen houtje te nemen. Je zal aanvaarden dat sommige mensen niet akkoord gaan en je zal niet alles meer willen doen om de aandacht te trekken.

 

Je koos voornamelijk voor … UITSPRAKEN 3.
Je kwetsuur: vernedering > Je maskeert dit door: masochisme

Oorsprong: deze kwetsuur ontstaat bij kinderen tussen het eerste en het derde levensjaar met een ouder (meestal de moeder) die neerkijkt op genot en elk fysiek plezier bestraft. Ze voelden zich gekleineerd, beschaamd (omdat ze zich vuil voelen, pervers) en zeer gecontroleerd door de ouder.
Masochisten schamen zich voor wie ze zijn of wat ze doen, zeker wat hun uiterlijk betreft en op seksueel vlak. Vandaar dat ze de neiging hebben iedereen belangrijker te vinden dan zichzelf en situaties op te zoeken waarin ze gekwetst of vernederd worden. Ze weten over het algemeen wat hun behoeftes zijn, maar ze hebben het moeilijk om die uit te drukken. Hun grootste angst is om egoïstisch over te komen. Ze zijn over het algemeen hypergevoelig en alles raakt hen. De minste kritiek gaat recht naar hun hart. Dat verklaart meteen ook waarom ze er alles voor over hebben om anderen niet te kwetsen. Ze denken verantwoordelijk te zijn voor alles en iedereen, zozeer zelfs dat ze schuldgevoelens hebben als iemand in hun omgeving zich niet goed voelt.
Hoe aanpakken? Dwing jezelf om je echte behoeftes te erkennen (seksueel en affectief). Dan zal je geleidelijk in staat zijn om het onderscheid te maken tussen dienstbaar zijn en ten dienste staan van, en zal je je minder verantwoordelijk voelen voor de problemen van anderen. Als je erin slaagt om niet langer alles op jou te nemen en je schuldig te voelen, dan word je automatisch heel wat trotser op jezelf.

 

Je koos voornamelijk voor … UITSPRAKEN 4.
Je kwetsuur: verraad > Je maskeert dit door: alles onder controle te willen houden

Oorsprong: deze kwetsuur ontstaat bij kinderen tussen het tweede en vierde levensjaar met de ouder van de andere sekse. Ze voelden zich verraden of gemanipuleerd. Ze verloren het vertrouwen in de ouder die zijn beloftes niet nakomt, die liegt of zwak is.
Controlerende personen doen er alles aan om de anderen te overtuigen van hun sterke persoonlijkheid. Ze zijn niet alleen veeleisend voor zichzelf, maar ook onbuigzaam voor iedereen die lui of onloyaal durft te zijn. Ze gebruiken hun leiderscapaciteiten (verleiding, autoriteit) om hun wil op te leggen en hun doel te bereiken. Bovendien geloven ze dat ze onmisbaar zijn en dat de anderen niet succesvol kunnen zijn zonder hen. Ze zijn bezorgd over hun reputatie en durven wel eens de waarheid geweld aan te doen om hun imago op te houden; tegelijk hebben ze geen medelijden met leugenaars. Ze zijn snel van begrip en handelen, maar hebben ook de neiging om te snel een oordeel te vellen.
Hoe aanpakken? Als je wat minder oordelend en rigide durft te worden door mildheid te ontwikkelen, zal je na verloop van tijd leren dat je jezelf kan zijn zonder je autoritair te gedragen of je superioriteit te tonen. Je aanvaardt dat verschil verrijkend kan werken, dat anderen andere talenten kunnen hebben dan jij. Je leert beter delegeren en anderen vertrouwen.

 

Je koos voornamelijk voor … UITSPRAKEN 5.
Je kwetsuur: onrechtvaardigheid > Je maskeert dit door: rigide te zijn

Oorsprong: deze kwetsuur ontstaat bij kinderen tussen het vierde en zesde levensjaar en heeft te maken met de ouder van dezelfde sekse. Ze leden onder de kilte van hun vader of moeder. Ze hebben zich niet kunnen uitdrukken, of konden zichzelf niet zijn. Ze waren afgesneden van hun eigen gevoelens en dwongen zichzelf om perfect te zijn in wat ze doen.
Rigide personen willen zich altijd van hun beste kant laten zien. Ze houden zichzelf onder controle om te voldoen aan het ideaalbeeld van zichzelf, dat vastligt en dat – zo denken ze – ook van hen verwacht wordt. Ze vinden het lastig om hun gevoelens onder woorden te brengen omdat ze er moeilijk mee om kunnen gaan en ze vrezen altijd de controle te verliezen. Daarom komen ze vaak koud en ongevoelig over, omdat ze anderen het gevoel geven dat alles hen koud laat. Ze zijn ook hard voor hun lichaam, zelden ziek en verdragen goed pijn. Met als gevolg dat ze alleen kunnen genieten als ze denken voldoende gewerkt te hebben en recht te hebben op een beloning.
Hoe aanpakken? Als je minder naar perfectionisme streeft (zie ook p. xx) zal je minder hard worden voor jezelf en voor de anderen. Je toont dan meer empathie en medeleven, en bent beter in staat om je gevoelens te uiten en relaties aan te gaan die warmer en authentieker zijn. Je durft ook sneller raad en hulp te vragen aan de mensen uit je omgeving.